Các mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất hiện nay

Mẫu câu đối nhà thờ họ đẹp nhất hiện nay

Câu đối cổng nhà thờ họ đẹp

Từ xa xưa hình ảnh câu đối là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.Ngày nay, chúng ta vẫn thường bắt gặp hình ảnh những câu đối hay được treo trong các dịp Lễ Tết, mừng thọ, hiếu hỉ… những câu đối thường được viết bằng chữ Hán- Việt, thể hiện sự trang nghiêm, kính trọng một vể đẹp tiềm ẩn trong câu từ đối đáp. Và nếu như bạn là một người con sinh sống tại làng quê thì việc bắt gặp hình ảnh  những câu đối trước cổng làng, đình chùa, nhà thờ họ đều rất quen thuộc, mang đến một ý nghĩa lớn lao, ca ngợi truyền thống uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam. Vậy trong bài viết này cơ sở đá mỹ nghệ Ninh Vân chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách các mẫu câu đối cổng  nhà thờ họ , cổng làng, đình chùa, nhà thờ họ.

1. Câu đối cổng nhà thờ họ

Hình ảnh chiếc cổng không chỉ là trang trí mà còn thể hiện được sự uy nghiêm, trong các mẫu  hình ảnh cổng nhà thờ họ đẹp thì câu đối cổng nhà thờ họ là điều con cháu muốn nói với tổ tiên hoặc là lời nhắc nhở cho các con cháu đời sau noi gương tổ tiên, luôn nhớ về cội nguồn. Câu đối cổng nhà thờ họ thường được trạm bằng chữ Hán hoặc chữ âm Hán ( Hán nôm).

1. Chữ và âm Hán 德大教傢祖宗盛 功膏開地後世長 Đức đại giáo gia tổ tiên thịnh, Công cao khai địa hậu thế trường. Dịch Nghĩa Công cao mở đất lưu hậu thế Đức cả rèn con rạng tổ tông.

2. Chữ và âm Hán 本根色彩於花叶 祖考蜻神在子孙 Bản căn sắc thái ư hoa diệp Tổ khảo tinh thần tại tử tôn Dịch Nghĩa Sắc thái cội cành thể hiện ở hoa lá Tinh thần tổ tiên trường tồn trong cháu con

3. Chữ và âm Hán 有開必先明德者遠矣 克昌厥後继嗣其煌之 Hữu khai tất tiên, minh đức giả viễn hỹ Khắc xương quyết hậu, kế tự kỳ hoàng chi Dịch Nghĩa Lớp trước mở mang, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn, Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

4. Chữ và âm Hán 木出千枝由有本 水流萬派溯從源 Mộc xuất thiên chi do hữu bản, Thuỷ lưu vạn phái tố tòng nguyên Dịch Nghĩa Cây chung nghìn nhánh sinh từ gốc Nước chẩy muôn dòng phát tại nguồn

5. Chữ và âm Hán 梓里份鄉偯旧而江山僧媚 松窗菊徑归来之景色添春 Tử lý phần hương y cựu nhi giang sơn tăng mỵ Tùng song cúc kính quy lai chi cảnh sắc thiêm xuân Dịch Nghĩa Sông núi quê xưa thêm vẻ đẹp, Cúc tùng cành mới đượm mầu Xuân

6. Chữ và âm Hán 欲求保安于後裔 須凭感格於先灵 Dục cầu bảo an vu hậu duệ Tu bằng cảm cách ư tiên linh Dịch Nghĩa Nhờ Tiên tổ anh linh phù hộ Dìu cháu con tiến bộ trưởng thành

7. Chữ và âm Hán 百世本枝承旧荫 千秋香火壮新基 Bách thế bản chi thừa cựu ấm Thiên thu hương hoả tráng tân cơ Dịch Nghĩa Phúc xưa dày, lưu gốc cành muôn thủa Nền nay vững, để hương khói nghìn thu

8. Chữ và âm Hán 德承先祖千年盛 愊荫兒孙百世荣

Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh Phúc ấm nhi tôn bách thế gia Dịch Nghĩa Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.

9. Chữ và âm Hán 族姓贵尊萬代長存名继盛 祖堂灵拜千年恒在德流光 Tộc tính quý tôn, vạn đại trường tồn danh kế thịnh Tổ đường linh bái, thiên niên hắng tại đức lưu quang. Dịch Nghĩa Họ hàng tôn quý, công danh muôn thủa chẳng phai mờ Tổ miếu linh thiêng, phúc đức ngàn thu còn toả sáng

10. Chữ và âm Hán 祖德永垂千载盛 家风咸乐四时春 Tổ đức vĩnh thuỳ thiên tải thịnh Gia phong hàm lạc tứ thời xuân Dịch Nghĩa Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.

11. Chữ và âm Hán 木本水源千古念 天经地义百年心 Mộc bản thuỷ nguyên thiên cổ niệm Thiên kinh địa nghĩa bách niên tâm

12. Chữ và âm Hán 萬古功成名顯达 千秋德盛姓繁荣 Vạn cổ công thành danh hiển đạt Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh

13. Chữ và âm Hán 山高莫狀生成德 海闊難酬鞠育恩 Sơn cao mạc trạng sinh thành đức; Hải khoát nan thù cúc dục ân.

14. Chữ và âm Hán 义仁积聚千年盛 福德栽培萬代亨 Nghĩa nhân tích tụ thiên niên thịnh Phúc đức tài bồi vạn đại hanh

15. Chữ và âm Hán 父母恩义存天地 祖考蜻神在子孙 Phụ mẫu ân nghĩa tồn thiên địa Tổ khảo tinh thần tại tử tôn

16. Chữ và âm Hán 上不负先祖贻流之庆 下足为後人瞻仰之标 Thượng bất phụ tiên tổ di lưu chi khánh Hạ túc vi hậu nhân chiêm ngưỡng chi tiêu Dịch Nghĩa Trên nối nghiệp Tổ tiên truyền lại, Dưới nêu gương con cháu noi theo.

17. Chữ và âm Hán 鞠育恩深东海大 生成义重泰山膏 Cúc dục ân thâm Đông hải đại Sinh thành nghĩa trọng Thái sơn cao

18. Chữ và âm Hán

山水蜻高春不盡 神仙樂趣境長生 Sơn thủy thanh cao Xuân bất tận, Thần tiên lạc thú cảnh trường sinh

19. Chữ và âm Hán 象山德基門戶詩禮憑舊蔭 郁江人脈亭皆芝玉惹莘香 Tượng Sơn đức cơ môn hộ thi lễ bằng cựu ấm, Úc Giang nhân mạch đình giai chi ngọc nhạ tân hương.

Dịch Nghĩa Núi Voi xây nền đức, gia tộc dòng dõi bởi nhờ ơn đời trước, Sông Úc tạo nguồn nhân, cả nhà giỏi tài vì sức gắng lớp sau

20. Chữ và âm Hán 山高莫狀生成德 海闊難酬鞠育恩 Sơn cao mạc trạng sinh thành Đức Hải khoát nan thù cúc dục Ân.

2. Câu đối cổng làng

Những câu đối ở cổng làng nói lên vẻ đẹp tiềm ẩn của con người Việt Nam, vẻ đẹp của dải đất hình chữ S, câu đối mời chào khách, đánh dấu một sự đặc biệt của ngôi làng.Tham khảo một số câu đối cổng làng hay và có ý nghĩa:

1.  Phong cảnh thanh xuân cao mãi mãi

Thần tiên vui thú cảnh đời đời

2. Vạn cổ càn khôn hưng tái bạo

Cửu tiêu nhật nguyệt khúc trùng quang

3.  Mở rộng tam quang, muôn dặm đón chào con cháu tới

Nâng cao thần tự, ngàn thu thành kính khói hương bay.

4.  Cổng dựng nơi đây, tiếp đón con em về bái Tổ

Làng chờ trong đó, chúc mừng bè bạn đến tham quan.

5.  Văn võ song toàn, bách thế công huấn truyền quốc sử

Hiếu trung nhất quán, tứ phương trụ duệ hiển gia thanh.

Những câu đối trên không những nói về vẻ đẹp của của thiên nhiên đất nước, về tình cảm của con người, mà thêm vào đó, có những ngôi làng mang chính tên dòng họ cũng được tạo nên câu đối thể hiện rõ sự cổ kính, truyền thống nơi đây:

6.  Nhìn lại quê cha, uống nước nhớ nguồn tròn đạo nghĩa

Xây cao miếu Tổ, chân trời góc bể nhớ công ơn.

7.  Vũ tộc dựng cơ đồ, muôn dặm sơn hà lưu sự nghiệp

Nam phương xây miếu Tổ, chân trời góc bể nhớ công ơn.

8. Chim Đa Đa đậu nhánh đa, vô vàn trú thất khéo mà lạc nhau

Chim cô cô đáp nhà cô, đơn đơn như nhất líu lô một mình.

9.  Đức Tổ dài lâu muôn đời thịnh

Nếp nhà đầm ấm bốn mùa Xuân.

10.  Lớp trước mở với, đức sáng lưu truyền vĩnh viễn,

Đời sau tiếp nối, phúc cao thừa kế huy hoàng.

3. Câu đối cổng đình chùa

1.  Đức đại yên dân thiên cổ thịnh (Đức lớn giúp dân lưu muôn thuở) Công cao hộ quốc vạn niên trường (Công cao giữ nước rạng ngàn thu)

2.  Bên hồ dựng chùa thiền, diễn dạy chơn thừa, một tánh viên minh về gốc cội Đầu núi khai hội pháp, nghe truyền chánh pháp, toàn tâm hỷ tín ngộ căn xưa

3.  Mở rộng cửa phương tiện, khéo xiển tần già dựng xây pháp tràng khắp chốn Huân ướp đức trang nghiêm, bồi đắp đạo cả, tỏ gốc đức hạnh ở nơi nơi

4.  Người nương pháp, pháp nương người, động tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ Phật tức tâm, tâm tức Phật, xưa nay chẳng khác hợp chơn tông

5.  Thả bè báu, dong thuyền từ, vớt khách lợi danh trên biển ái Diễn kinh vàng, tuyên kệ diệu, gọi người mơ mộng giữa sông mê

6.  Chùa Phật trang nghiêm, ảnh nhật linh linh như cảnh sắc Đài sen vắng lặng, vần mây hiển hiện tường quang

7.  Trăm ngàn ức kim thân, Chánh pháp tuyên dương, nhiếp hóa chúng sanh về nẻo giác Ba mươi hai bảo tướng, ánh từ chiếu khắp, dìu dắt muôn loài thoát đường mê

8.  Gặp cảnh thâm u cỏ nội hoa đồng quên năm tháng Ở non khoán hoạt, chuông chiều mõ sớm rõ sắc không

+  Bỏ hết Tham , Sân, Si, chính tại đây là Tịnh độ Tu tròn Giới, Định, Tuệ, ngay phàm tâm là thánh tâm

+  Gặp cảnh u thâm, mõ sớm chuông chiều tiêu lũy kiếp Ở nơi khoáng đạt, hoa đồng cỏ nội ngộ ba sinh

+  Phật chẳng lìa tâm, động tĩnh tùy duyên tiêu nghiệp cũ Chí nơi đạo cả, đến đi vô ngại ngộ cơ thiền

+  Tâm trí tuệ mở bày, vạn kiếp hôn mê liền dứt sạch Niệm từ bi dấy khởi, nhiều đời nghiệp chướng tự tiêu vong

+  Đất báu trang nghiêm, sắc hương không khác Cửa Phật quảng đại, ra vào tùy duyên

+  Tham thiền phải lọt qua cửa Tổ, văn tự đâu cần, khi niêm hoa mĩm miệng Ngộ đạo cần dứt tuyệt đường tâm, ngữ ngôn nào kể, lúc tay khẩy ba lần

+  Rộng thi nguyện lớn, chất ngọc giáng cung vua, chín rồng phun nước tắm Nhằm độ quần sanh, thân vàng tu núi tuyết, trăm chim ngậm hoa chầu

+  Muôn pháp nhất như, là tục là chân, qui đường giác Đức tròn pháp giới, bàn không bàn có chuyển tâm mê

Một số mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất hiện nay

Dưới đây là một số hình ảnh mẫu câu đối nhà thờ họ, đình chùa  được làm bằng đá đẹp nhất hiện nay.

Các mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất hiện nay
Các mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất hiện nay
Mẫu câu đối cổng chùa được làm bằng đá xanh đen, Câu đối cổng nhà thờ họ đẹp
Mẫu câu đối cổng chùa được làm bằng đá xanh đen
Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, Câu đối cổng nhà thờ họ đẹp 01
Mẫu câu đối cổng nhà thờ họ
Câu đối cổng nhà thơ họ đẹp nhất Việt Nam , Các mẫu câu đối cổng nhà thờ họ, đình chùa đẹp nhất hiện nay
Câu đối cổng nhà thơ họ đẹp nhất Việt Nam

====>>> Tham khảo toàn bộ các mẫu cổng tam quang bằng đá đẹp nhất của cơ sở Lăng mộ đá giá rẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *