0912528234

admin Archive

Mẫu am thờ thần linh ngoài trời bằng đá đẹp

Mẫu am thờ thần linh ngoài trời bằng đá đẹp Mẫu am thờ thần linh ngoài trời bằng đá đẹp Am thờ ngoài trời còn được gọi là mẫu miếu thờ thần linh hay mẫu bàn thờ thiên,….tùy vào từng vùng có tên gọi khác nhau. Mẫu am thờ thần linh ngoài trời dùng để …