Làm tháp mộ phật giáo cất tro cốt bằng đá tại Trà Vinh – Tôn sư tháp